הדפסה על מוצרי פרסום

תיקים, דיסק או קי, שעוני קיר, אלבומים ועוד. הדפסה בדפוס משי כדאית מכמות של עשרות בודדות, בגלל ההכנה הראשונית בתהליך ועד לאלפי עותקים. דפוס משי הוא בין שיטות הדפוס הבודדות המסוגלות להדפיס על מוצרי פרסום מוגמרים באיכות מעולה. כידוע צבע דפוס המשי הוא עמיד יותר מצבע של מדפסת דיגיטלית. חלק ממוצרי הפרסום שאנו מדפיסים לאחר מסירתם ללקוח כשי הוקרה, איזור ההדפסה לא בא במגע יומיומי תוך כדי הקלדה במחשבון או כתיבה ממושכת בעט או בידית אחיזה של משחק אלקטרוני. למוצרים האחרונים שיש באיזור ההדפסה שחיקה מתמדת יש דרגה נוספת של צבע עמיד והוא צבע מסוג אפוקסי - צבע המשולב עם חומר מקשה עמיד ביותר. מאחר וחלק ממוצרי הפרסום הם או תלת מימדיים באופן שלא מאפשר הדפסה בדפוס משי, או למרות שהמשטח ישר, אין גישה לרשת ההדפסה בגלל בליטה או מכשול שמפריע להדפסה, במקרה זה אנו נעזרים במכונה להדפסת טמפון שברשותנו, המשלימה את שיטת ההדפסה הרגילה.

חזרה לדפוס משי     /     צור/צרי קשר