הדפסה על מצתים

הדפסה על מצתים היא ערוץ פרסום ותיק המיועד לאוכלוסיה בגיל העבודה. מצת הוא פריט שימושי אישי היוצר חשיפה רב פעמית לסמל, לוגו, מוצר, שרות מסוים ואפשרי לצרף מס. טלפון לפרסום. פרסום כזה יכול להיות ממוקד לא רק מבחינת גילאי אוכלוסיה אלא גם מבחינת מיקום, על ידי מכירת המצתים באיזור מסוים בלבד, או אף על ידי חנות, רשת חנויות, בהם קנה הלקוח ויצא עם פרסום של החנות או הרשת לחיזוק קשרי לקוחות

חזרה לדפוס משי /   צור/צרי קשר